Κωδικοποίηση και Μετάδοση Ψηφιακού Video (Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ36 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Νταγιούκλας, Αναστάσιος
 5. Κορμεντζάς, Γεώργιος
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Χατζημίσιος, Περικλής
 8. Οι προτεινόμενοι χρόνοι μελέτης είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την επιθυμητή εμβάθυνση στο αντικείμενο της κωδικοποίησης του video. Για την μελέτη του εισαγωγικού κεφαλαίου απαιτείται τουλάχιστον 1 ώρα μελέτης με πιθανή ανασκόπηση βασικών εννοιών. Το κεφάλαια 2 και 3 απαιτούν 3 ώρες μελέτης για την κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων του ψηφιακού video και τα πρότυπα κωδικοποίησης από τους διάφορους οργανισμούς τυποποίησης. Το κεφάλαιο 4 είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Θα πρέπει να μελετηθούν οι ενότητες 4.1 και 4.2 αφιερώνοντας τουλάχιστον 3 ώρες μελέτης για τις τεχνολογίες streaming και για τα πρωτόκολλα μετάδοσης του ψηφιακού video. Οι ενότητες 4.3, 4.4 και 4.5 περιγράφουν ζητήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το έλεγχο ροής και πως τα λάθη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης επηρεάζουν τη λαμβανόμενη ποιότητα της υπηρεσίας . Για αυτές τις δύο ενότητες, ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 1 ώρα. (33 Σελίδες + 20 Εικόνες)
  • Μελετώντας το υλικό ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της κωδικοποίησης του video, της μετάδοσης του σε δίκτυα που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία μεταγωγής πακέτων και πως η ποιότητα του επηρεάζεται από τις διάφορες παραμέτρους του δικτύου (απώλειες πακέτων, καθυστέρηση πακέτων, jitter). Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του διδακτικού υλικού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: κατανοήσει τις βασικές αρχές του ψηφιακού video και τα πρότυπα κωδικοποίησης του video, εμβαθύνει στα πρωτόκολλα και στους μηχανισμούς για τη μετάδοση του video σε δίκτυα δεδομένων, κάνει μια αποτίμηση της ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας video και πως επηρεάζεται από τους δείκτες απόδοσης του δικτύου (απώλειες πακέτων, καθυστέρηση).
 9. Το διδακτικό υλικό είναι εν γένει αυτοδύναμο και μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από την ύλη της θεματικής ενότητας ΠΛΗ 36 «Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες». Το υλικό, ιδιαίτερα τo κεφάλαιο 4 μπορούν να μελετηθεί και στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΠΛΗ22 «Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ» ως συμπλήρωμα του γνωστικού αντικειμένου των δικτυακών υπηρεσιών.
 10. Ψηφιακό video | Πρότυπα κωδικοποίησης video | Μετάδοση video | Έλεγχος ροής και διαχείριση λαθών | Digital video | Video coding standards | Video transmission
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο σε δίκτυα υπολογιστών και τις δικτυακές υπηρεσίες πριν ασχοληθεί με τη μελέτη του συγκεκριμένου υλικού.