Μηχανική των Ρευστών

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ14 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 5. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες σχετικές για κάθε κεφάλαιο ασκήσεις, μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Δηλαδή μία εβδομάδα σε κάθε κεφάλαιο. Κάθε ένα από τα 4 κεφάλαια απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 3 ώρες μελέτης την ημέρα περιλαμβανομένου και του χρόνου για επίλυση προβλημάτων. (58 Σελίδες + 53 Εικόνες)
  • Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τις θεμελιώδεις γνώσεις της συμπεριφοράς των ρευστών τόσο στη στατική κατάσταση όσο και στη δυναμική. Το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό του ΕΑΠ αφορά τη μελέτη της ύλης σε στερεά μορφή. Το θέμα όμως της ροής των ρευστών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί με τη ροή τα ρευστά δίνουν την αίσθηση του ‘ζωντανού’ σε σχέση με τα στερεά. Η συμπεριφορά των ρευστών σε πολλές περιπτώσεις είναι ανέλπιστη και ενδιαφέρουσα και συμπληρώνει τις γενικές γνώσεις του φοιτητή στη Φυσική. Με τη χρήση των υπερσυνδέσμων ο φοιτητής θα μπορεί να ανατρέξει και σε άλλες πηγές εκτός του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού βελτιώνοντας τις γνώσεις του. Η χρήση πολλών και ποικίλης μορφής πηγών συντελεί στο να κατανοήσει ο φοιτητής σε μεγαλύτερο βάθος το γνωστικό αυτό αντικείμενο. Ο φοιτητής μελετώντας αυτό το υπερκείμενο θα ξεφύγει από το διάβασμα ενός βιβλίου και θα ανατρέξει και σε άλλες πηγές. Αυτό θα τον βοηθήσει γενικά στον τρόπο απόκτησης γνώσεων αντλώντας πληροφορίες από σύγχρονα μέσα.
 9. Hugh D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", Τόμος Ι, Εκδόσεις Παπαζήση, 1994 - Κεφάλαιο: 14. Serway, R.Α., Physics For Scientist & Engineers, Τόμος Ι, Υπεύθυνος Ελληνικής έκδοσης Λ. Ρεσβάνης, Καθ. Παν/ιου Αθηνών - Κεφάλαιο: 15. Το εν λόγω υπερκείμενο δεν αντικαθιστά ή συμπληρώνει κάποιο κεφάλαιο του υπάρχοντος έντυπου εκπαιδευτικού υλικού αλλά αποτελεί αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο με το οποίο συμπληρώνονται οι γνώσεις του φοιτητή σε θέματα Φυσικής.
 10. μηχανική των ρευστών, ρευστομηχανική, ρευστά, ρευστοδυναμική, ροή, νόμος Bernoulli, θεώρημα Torricelli, αρχή Pascal, αρχή Αρχιμήδη, αριθμός Reynolds, ιξώδες, εσωτερική τριβή, δυναμική άνωση, ρευματικές γραμμές, στρόβιλοι, κύματα Mach, πτέρυγες αεροσκαφών, επιφανειακή τάση, εξίσωση συνέχειας, δυνάμεις συνοχής, δυνάμεις συνάφειας, τριχοειδή φαινόμενα, Βεντουρίμετρο, σωλήνας Pitot, σίφωνες, fluid mechanics, fluid dynamics, fluid statics, laminar flow, turbulent flow, Bernoulli's law, Torricelli's theorem, Pascal's principle, Archimedes' principle, Reynolds' number, viscosity, internal friction, buoyancy, streamlines, vortex, turbulence, air plane wings, surface tension, continuity equation, cohesion forces, adhesion forces, capillary phenomena, ventourimeter, Pitot tube, siphons
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει Μηχανική (Κινηματική, Δυναμική, Ισορροπία Δυνάμεων, Ενέργεια) και θα πρέπει να έχει κατανοήσει τις έννοιες δύναμη, πίεση, ταχύτητα, ορμή, ενέργεια.