Θουκυδίδης και Ξενοφών: δύο Αθηναίοι ιστορικοί της κλασικής εποχής

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΕΛΠ21 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Τσακμάκης, Αντώνης
 5. Βασίλαρος, Γεώργιος
 6. Καγιαλής, Παναγιώτης
 7. Παναγόπουλος, Ανδρέας
 8. Ο χρόνος μελέτης υπολογίζεται σε 6 ώρες για το Θουκυδίδης και 3 για τον Ξενοφώντα. (65 Σελίδες + 9 Εικόνες)
  • Το υλικό που έχετε στα χέρια σας συμπληρώνει το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και διευκολύνει την κατανόησή του προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από τις ίδιες τις πρωτότυπες πηγές τη σκέψη και την ιστορική μέθοδο των δύο ιστορικών. Από την άποψη αυτή προσφέρει ευκαιρίες κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων στα κείμενα, διευκολύνοντας την καλύτερη κατανόηση των γραμματολογικών στοιχείων που παραθέτει το διδακτικό εγχειρίδιο, εμβαθύνει στη σκέψη και τη συγγραφική τέχνη τους, και αναδεικνύει κρίσιμες λεπτομέρειες με ξεχωριστή σημασία στην εξέλιξη του είδους της ιστοριογραφίας, του σωκρατικού διαλόγου, της οικονομικής γραμματείας. Επιπλέον, μέσα από το σχολιασμό των αποσπασμάτων από τις πηγές (πρωτότυπο ή αντλούμενο από την πλούσια βιβλιογραφία για τους δύο συγγραφείς), το υλικό προσφέρει τα ερεθίσματα για εμβάθυνση και υποβάλλει πρότυπα φιλολογικής και ερμηνευτικής μεθόδου. Ο φοιτητής ή φοιτήτρια αναμένεται να εξοικειωθεί με παραδείγματα φιλολογικής ανάλυσης των κειμένων (χρήση ως ιστορικής πηγής για έναν συγγραφέα, ερμηνεία ενός αποσπάσματος, συστηματική και συνθετική ανάπτυξη ενός επιμέρους ερμηνευτικού ζητήματος, κ.ο.κ.). Η γνώση και εμπειρία αυτή αναμένεται να είναι χρήσιμη τόσο κατά την εκπόνηση περισσότερο κειμενοκεντρικών εργασιών όσο και στην αντιμετώπιση ανάλογων θεμάτων στις εξετάσεις.
 9. ΕΛΠ 21 Γράμματα Ι, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, Τόμος Α’: Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος.Εναλλακτικό διδακτικό υλικό για το Κεφάλαιο 13 (Ιστοριογραφία)
 10. Αρχαιολογία | Ιστορική μέθοδος | Δημηγορίες | Ακρίβεια | Αλήθεια | Οικονομία | Ηγέτης | Τυραννίς | Archaeology | Historical method | Speeches | Economy | Leader