Χημική θερμοδυναμική. [Τόμος Α]

  1. Digital-item (Document)
  2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μπογοσιάν, Σογομών
    • 329 σ. : πίν., σχέδ. ; 28 εκ.
  5. Φυσικοχημεία | Θερμοδυναμική