Δίκτυα Υπολογιστών

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) | ΣΚΙΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
 5. ΔΕΝΑΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνεται μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση). (86 Σελίδες + 16 Εικόνες)
  • Τα θέματα που πρόκειται να περιγραφούν και οι γνώσεις που θα αποκομιστούν από τη μελέτη του σχετικού υλικού συνοψίζονται στα εξής: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών, υπολογισμός μέσης τιμής, επιλογή τεχνολογίας μεταγωγής, υπολογισμός μετρικών απόδοσης δικτύων, απευθείας σύνδεση κόμβων, εκτέλεση αλγορίθμου crc, πρωτόκολλα επανεκπομπής, πρωτόκολλο abp. πρωτόκολλο gbn, πρωτόκολλο selective repeatιμένου.
 9. Tόμος Γ': Γ.Φούσκας « Δίκτυα Υπολογιστών Ι », ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2002 - Κεφάλαια: 1-5.
 10. δίκτυα μεταγωγής, δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος, δίκτυα μεταγωγής πακέτων, διευθυνσιοδότηση και δρομολόγηση, διαμοιρασμός πόρων, σφάλματα μεταφοράς και εντοπισμός τους, διαμετακομιστική ικανότητα, καθυστέρηση μεταφοράς, απόδοση δικτύου, μοντέλο osi, μοντέλο διαδικτύου, πρωτόκολλα πλαισίωσης, έλεγχος κυκλικού πλεονασμού, πρωτόκολλο εναλλασσομένου μπιτ, πρωτόκολλο οπισθοχώρησης κατά ν, πρωτόκολλο επιλεκτικής επανάληψης, τοπικά δίκτυα, δίκτυα ΙΕΕΕ 802.3, δίκτυα δακτυλίου, ασύρματα τοπικά δίκτυα, computer networks, internetworking, osi model, internet protocol, error detection & correction, local area networks (LAN)
 11. Mια προηγούμενη εξοικείωση με στοιχεία Πιθανοτήτων θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την μελέτη του υπερκειμένου.