Συγγραφή σημειώσεων, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και δραστηριοτήτων σε θέματα εννοιολογικής σχεδίασης βάσεων δεδομένων (ΠΛΗ11,Β1)

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΕΛΗΣ
  5. Το ενδιάμεσο αυτό παραδοτέο εκτιμάται πως μπορεί να μελετηθεί από ένα μέσο (και πάνω) φοιτητή (συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και δραστηριοτήτων) σε μια διάρκεια 4-5 ωρών. Συνιστάται η μελέτη σε 2 φάσεις (βασικές έννοιες και προχωρημένες έννοιες, αντίστοιχα).
  6. Κεφάλαιο 3 – σε μερικά σημεία προτείνεται η αποκλειστική μελέτη του συμπληρωματικού υλικού
  7. σχεδίαση βάσεων δεδομένων | συσχέτιση | ειδίκευση | γενίκευση | Προσέγγιση «απορροφήσεων» | μοντέλο "οντοτήτων-συσχετίσεων"