Εμπλουτισμός υπάρχοντος υλικού για SQL και QBE(ΠΛΗ11,Β2)

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    • Το αρχείο “Dcmnt” περιέχει ένα αρχείο κειμένου (“script”) με (εσωτερικές) εντολές για το περιβάλλον εργασίας της Oracle, τρεις οδηγούς εγκατάστασης και χρήσης ΣΔΒΔ Oracle9iPE (αρχεία MS-Word) και δύο αρχεία συστήματος για τον προγραμματισμό της Oracle (τα οποία καλούνται από το “κεντρικό αρχείο”). Το αρχείο "Prj" περιέχει τις εκφωνήσεις και τις ενδεικτικές επιλύσεις γραπτών εργασιών προηγουμένων ετών (2000-2006).
  4. QBE | Oracle | SQL