Τμηματοποίηση & Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση: Παραδείγματα & Ασκήσεις (Μάμαλης-ΠΛΗ11)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΜΑΜΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα που παρέχονται, μπορεί να καλυφθεί σε περίπου τρεις ημέρες συστηματικής μελέτης (συμπληρωματικά κατά τη δεύτερη εβδομάδα μελέτης του κεφαλαίου 4 του βιβλίου).
  • Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής: • Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και τα συγκριτικά υπέρ και κατά της Τμηματοποίησης και Σελιδοποιημένης Τμηματοποίησης οι οποίες αποτελούν δύο από τις βασικότερες τεχνικές διαχείρισης μνήμης στα υπολογιστικά συστήματα. • Θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυξημένης δυσκολίας ασκησιακά θέματα στα παραπάνω αντικείμενα και ειδικότερα όσον αφορά στη διαδικασία μετάφρασης διευθύνσεων από το λογικό στο φυσικό χώρο μνήμης καθώς και σε σχέση με την προκαλούμενη εσωτερική κλασματοποίηση σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα. • Θα μπορεί να συγκρίνει (και να παραλληλίσει αναγνωρίζοντας σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) με την τεχνική της Σελιδοποίησης (η οποία αποτελεί την άλλη πολύ βασική τεχνική διαχείρισης μνήμης στα σύγχρονα συστήματα) και τις παραλλαγές της (τμηματοποιημένη σελιδοποίηση κλπ). • Σε συνδυασμό με τη μελέτη του κεφαλαίου 4 του τόμου Γ του έντυπου υλικού καθώς και άλλου αντίστοιχου Ε.Δ.Υ. της θεματικής ενότητας, θα έχει διαμορφώσει μία επαρκή και κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για το ζήτημα της διαχείρισης μνήμης στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα.
 8. Πριν από τη μελέτη του παρόντος υλικού υπερκειμένου συστήνεται στο φοιτητή (χωρίς να είναι απόλυτα απαραίτητο) να έχει μελετήσει (όχι κατ’ ανάγκη διεξοδικά – αρκεί π.χ. μία καλή ανάγνωση) τις ενότητες 4.7 και 4.8 του Τόμου Γ («Λειτουργικά Συστήματα Ι») του έντυπου υλικού της θεματικής ενότητας. Αυτό θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα και πιο γρήγορα το θεωρητικό μέρος του παρόντος υλικού και να προχωρήσει στη συνέχεια με επαρκείς γνώσεις στο πιο πρακτικό μέρος (επίλυση ασκήσεων).
 9. Διαχείριση Μνήμης, Μέθοδοι Εκχώρησης Μνήμης, Τμηματοποίηση, Σελιδοποίηση, Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση, Εσωτερική Κλασματοποίηση, Πίνακας Σελίδων, Πίνακας Τμημάτων, Καταχωρητής Βάσης, Διεύθυνση Βάσης, Μετάφραση Διευθύνσεων, Συσχετιστικοί Καταχωρητές | Memory Management, Memory Allocation Methods, Segmentation, Paging, Paged Segmentation, Internal Fragmentation, Page Table, Segment Table, Base Register, Base Address, Address Translation, Associative Registers