Εισαγωγή στην Κανονικοποίηση Βάσεων Δεδομένων (ΔΕΛΗΣ-HT-ΠΛΗ11)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΔΕΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 5. ΒΙΡΒΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Ο εκτιμώμενος χρόνος μελέτης του εν λόγω υλικού είναι 2 εβδομάδες
  • Το παρόν υλικό απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη των θεμάτων εννοιολογικής μοντελοποίησης και του σχεσιακού μοντέλου, του τόμου «Βάσεις Δεδομένων», στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΠΛΗ-11. Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στη συνέχεια απαιτούν καλή κατανόηση τουλάχιστο των ακόλουθων: 1.εφαρμογή του μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων (Ο-Σ) για τη σχεδίαση σε εννοιολογικό επίπεδο 2.εφαρμογή των κανόνων μετάβασης από το μοντέλο Ο-Σ στο λογικό επίπεδο 3.τα βασικά δομικά συστατικά του σχεσιακού μοντέλου (σχέσεις, πλειάδες, κατηγορήματα/πεδία) και τη μαθηματική του θεμελίωση Το υλικό που ακολουθεί καλύπτει τα θέματα κανονικοποίησης στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, που ως γνωστικό πεδίο απουσιάζουν από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό. Η μελέτη του θα εισάγει τους φοιτητές στις ακόλουθες έννοιες: 1.πλεονασμός και δυσλειτουργίες που προκαλεί – ανάγκη για ‘κανονικοποίηση’ 2.η σημασία των ‘επιχειρησιακών κανόνων’ (business rules) στη θεωρία κανονικοποίησης 3.πλειότιμα κατηγορήματα και πρώτη κανονική μορφή 4.συναρτησιακές εξαρτήσεις (functional dependencies) 5.δεύτερη και τρίτη κανονική μορφή 6.κανονική μορφή Βoyce-Codd 7.αποδόμηση (decomposition), αποδόμηση χωρίς απώλειες σύνδεσης (lossless join decomposition) 8.τεχνικές αποδόμησης σε κανονική μορφή Βoyce-Codd 9.τεχνικές ελέγχου για αποδόμηση χωρίς απώλειες σύνδεσης 10.σύνδεση της θεωρίας κανονικοποίησης με την προσέγγιση της σχεδίασης με εφαρμογή του μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων
 8. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – (2ος τόμος μελέτης της ενότητας ΠΛΗ-11)
 9. βάσεις δεδομένων, σχεσιακό μοντέλο, πλεονασμός, κανονικοποίηση, συναρτησιακές εξαρτήσεις, πρώτη κανονική μορφή, δεύτερη κανονική μορφή, τρίτη κανονική μορφή, Βoyce-Codd κανονική μορφή, αποδόμηση σχεσιακού σχήματος, αποδόμηση χωρίς απώλεια σύνδεσης | data bases, relational model, redundancy, normalisation, functional dependencies, first normal form, second normal form, third normal form, Boyce-Codd normal form, relational decomposition, lossless join decomposition