Ένα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Συγχρονισμού Διαδικασιών (Γερογιάννης-HT-ΠΛΗ11)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Γερογιάννης, Βασίλης
 5. Ξένος, Μιχαήλ
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα που παρέχονται, μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά, χρόνος που κατανέμεται σε 1 ώρα για τη μελέτη της θεωρίας του παραδείγματος, σε 1 ώρα και 30 λεπτά για την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα που παρουσιάζονται (ο χρόνος απάντησης σε κάθε ερώτηση είναι περίπου 10-15 λεπτά) και σε 1 ώρα για αναφορά-επανάληψη στη σχετική ύλη του διδακτικού-έντυπου υλικού της ΠΛΗ11.
  • Με τη μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής της ΘΕ ΠΛΗ11 «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» θα κατανοήσει πληρέστερα ένα από τα πιο «δύσκολα» θέματα σε ό,τι αφορά στη μελέτη του στην ύλη των Λειτουργικών Συστημάτων, αυτό του συγχρονισμού μεταξύ διαδικασιών (process synchronization). Το υπερκείμενο έχει ως στόχο να καλυφθούν τα σχετικά ζητήματα που αφορούν το συγχρονισμό διαδικασιών που συνεργάζονται / επικοινωνούν μεταξύ τους. Επίσης στόχος είναι να κατανοηθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν χρησιμοποιηθούν για το συγχρονισμό προγραμματιστικές λύσεις, δομές σημαφόρων, λύσεις που βασίζονται σε hardware κλπ.
 8. Τόμος Μελέτης: ΤΟΜΟΣ Β, «Λειτουργικά Συστήματα Ι», συγγραφέας: Π. Σπυράκης, ΠΛΗ11 - Αρχές Τεχνολογίας, Λογισμικού, ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2001
 9. Συγχρονισμός Διαδικασιών | Process Synchronization | Ανταγωνισμός Διαδικασιών | Συνεργασία Διαδικασιών | Απόδοση Πόρων | Αμοιβαίους Αποκλεισμός | Συγχρονισμός με Ατομικές Εντολές | Συγχρονισμός σε Επίπεδο Υλικού | Συγχρονισμός σε Επίπεδο Προγράμματος | Process Contention | Process Cooperation | Resource Allocation | Mutual Exclusion | Synchronization with Atomic Instructions | Synchronization at Hardware Level