Φασματοσκοπία

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Μπουρίκας, Κυριάκος
 5. Σπανός, Νικόλαος
 6. Τζαμαρίας, Σπύρος
 7. Βάκρος, Ιωάννης
 8. Το υλικό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε κάθε φορά ένα τεστ που αποτελείται από 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι 10 αυτές ερωτήσεις επιλέγονται τυχαία κάθε φορά από ένα σύνολο 60 ερωτήσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε τεστ είναι περίπου 15 με 20 λεπτά. (60 Ερωτήσεις)
  • Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, το εκπαιδευτικό υλικό που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα εναλλακτικό και συνάμα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, του έντυπου υλικού του αντικειμένου της Φασματοσκοπίας. Η Φασματοσκοπία εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ 22 (Φυσικοχημεία) του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Το υλικό αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από 4 δυνατές επιλογές – απαντήσεις, από τις οποίες όμως, μόνο μία είναι η σωστή απάντηση. Επιπλέον, ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε την κάθε ερώτηση είναι συγκεκριμένος. Ο χρόνος αυτός δεν είναι πάντα ο ίδιος, αλλά εξαρτάται τόσο από την έκταση της ερώτησης, όσο κυρίως από το βαθμό δυσκολίας της. Κυμαίνεται από 0,5 min, για τις σχετικά ευκολότερες ερωτήσεις, έως 3 min, για τις σχετικά δυσκολότερες απαντήσεις. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο στο οποίο σας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες, με εξήγηση και αιτιολόγηση τόσο της σωστής απάντησης, όσο και των άλλων τριών λανθασμένων απαντήσεων. Σε μερικές περιπτώσεις, και όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνονται και επιπλέον σχόλια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που συνδέουν το παρόν υλικό με το έντυπο υλικό, και στόχο έχουν την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του συγκεκριμένου αντικειμένου με το οποίο ασχολείται η ερώτηση. Το συγκεκριμένο υλικό έχει στόχο να δράσει συμπληρωματικά με το έντυπο υλικό αλλά και το υλικό των βιντεοδιαλέξεων που ήδη έχετε στα χέρια σας. Ο βασικός του στόχος είναι η αυτοαξιολόγησή σας στην κατανόηση και εμπέδωση των γνώσεων που έχετε αποκτήσει από τη μελέτη των προαναφερθέντων υλικών. Έχοντας δηλαδή μελετήσει την ύλη της Φασματοσκοπίας, μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτό το υλικό εκτελώντας ορισμένα τεστ. Από την επίδοσή σας στα τεστ, θα εκτιμήσετε σε σημαντικό βαθμό το πόσο καλά έχετε εμπεδώσει τη ύλη που μελετήσατε. Επίσης, από τα πιθανά λάθη που θα κάνετε, θα εντοπίσετε κάποια σημεία της ύλης που πρέπει να μελετήσετε περισσότερο. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν και τα σχόλια που συνοδεύουν την απάντηση κάθε ερώτησης. Σας εξηγούν λίγο πιο αναλυτικά την ορθότητα της σωστής απάντησης και την μη ορθότητα των λανθασμένων απαντήσεων, υπενθυμίζοντας συχνά βασικές αρχές του συγκεκριμένου επιμέρους αντικειμένου της Φασματοσκοπίας, στο οποίο εντάσσεται η ερώτηση.
 9. Το υλικό αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να δρα συμπληρωματικά με το ήδη υπάρχον υλικό και κυρίως να αξιολογεί το επίπεδο και το βάθος της μελέτης σας. Επίσης, η χρονομετρημένη απάντηση των ερωτήσεων αποτελεί μια πολύ καλή εξάσκηση για εσάς, εν’ όψει των τελικών εξετάσεων, κατά τις οποίες ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Το παρόν ΕΔΥ καλύπτει όλη την ύλη των κεφαλαίων 1-8 του τόμου της Φασματοσκοπίας (Τόμος Γ΄) της Θ.Ε. Φυσικοχημεία.
 10. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία | Φασματοσκοπία μικροκυμάτων | Φασματοσκοπία υπερύθρου | Φασματοσκοπία Raman | Ηλεκτρονική φασματοσκοπία απορρόφησης | Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού | Παλμικό NMR | Μετασχηματισμός Fourier | Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού δύο διαστάσεων | Electromagnetic radiation | Microwave spectroscopy | Infrared spectroscopy | Raman spectroscopy | Electronic spectroscopy
 11. Οι ερωτήσεις στο σύνολό τους καλύπτουν όλη την ύλη της Φασματοσκοπίας, και των οκτώ δηλαδή κεφαλαίων του αντίστοιχου βιβλίου που έχετε στα χέρια σας. Για να εκτελέσετε αποτελεσματικά αλλά και εποικοδομητικά τα τεστ, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του τόμου της Φασματοσκοπίας. Σας συνιστώ να μην εκτελέσετε τα τεστ νωρίτερα, μόνο και μόνο για να δείτε κάποιες ερωτήσεις και ασκήσεις με τις απαντήσεις τους, διότι δεν θα έχει ιδιαίτερο όφελος για εσάς.