Ποτενσιομετρική συμπλοκομετρική ογκομέτρηση ασβεστίου και μίγματος ασβεστίου – μαγνησίου με εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ασβεστίου

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Μπουρίκας, Κυριάκος
 5. Σπανός, Νικόλαος
 6. Τζαμαρίας, Σπύρος
 7. Λυκουργιώτης, Αλέξης
 8. (1 Ώρα + 54 Λεπτά + 57 Δεύτερα)
  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα εναλλακτικό και συνάμα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό του κεφαλαίου «Πείραμα 5», του βιβλίου των Εργαστηρίων Χημείας ΙΙ. Τα Εργαστήρια Χημείας εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Το υλικό είναι μία βιντεοδιάλεξη διάρκειας περίπου 2 ωρών. Παρουσιάζει την εργαστηριακή άσκηση με τίτλο «Ποτενσιομετρική συμπλοκομετρική ογκομέτρηση ασβεστίου και μίγματος ασβεστίου – μαγνησίου με εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ασβεστίου» που εμπίπτει στο ευρύτερο αντικείμενο της Φυσικοχημείας. Αποτελείται βασικά από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της άσκησης. Εξηγούνται δηλαδή αναλυτικά, και μία προς μία, όλες οι έννοιες που αναφέρονται στον τίτλο της άσκησης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια πραγματική βιντεοταινία, με περιεχόμενο την εκτέλεση του πειραματικού μέρους της άσκησης. Είναι σημαντικό η παρακολούθηση της βιντεοδιάλεξης να γίνει με αυτή την σειρά. Δηλαδή να παρακολουθήσετε και να εμπεδώσετε καλά πρώτα το θεωρητικό μέρος της άσκησης και κατόπιν να παρακολουθήσετε την εκτέλεσή της στο εργαστήριο. Οι γνώσεις που θα έχετε αποκτήσει από το πρώτο μέρος, θα σας βοηθήσουν πολύ να κατανοείτε αυτά που συμβαίνουν στα διάφορα στάδια του πειραματικού μέρους. Επιπλέον, θα γνωρίζετε το γιατί κάθε φορά γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Πριν μελετήσετε το παρόν υλικό, θα σας πρότεινα να επιστρέψετε για μια επανάληψη στο πείραμα 3 του πρώτου βιβλίου των Εργαστηρίων Χημείας. Αφορά τον προσδιορισμό της σκληρότητας του νερού με μία παρόμοια μέθοδο, και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της συμπλοκομετρικής ογκομέτρησης με τη χρήση μεταλλικού δείκτη. Μετά και τη μελέτη του παρόντος υλικού, θα μπορέσετε να συγκρίνετε τις δύο μεθόδους και να βγάλετε τα δικά σας χρήσιμα συμπεράσματα. Το συγκεκριμένο υλικό έχει διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης, τους στόχους της, το θεωρητικό υπόβαθρό της και τον τρόπο πειραματικής εκτέλεσής της. Ο δεύτερος στόχος είναι να σας προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα, εν’ όψει της εκτέλεσης της άσκησης από εσάς τους ίδιους στο εργαστήριο. Επειδή ο χρόνος εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης στο εργαστήριο είναι περιορισμένος, θα σας είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο, αν πριν έχετε μελετήσει καλά τόσο τη θεωρία της άσκησης όσο και τον τρόπο εκτέλεσής της. Έτσι, δεν θα εκτελείτε μηχανικά τα διάφορα βήματα της άσκησης στο εργαστήριο, αλλά θα γνωρίζετε πολύ καλά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και γιατί πρέπει να γίνει αυτό.
 9. Το παρόν ΕΔΥ αντιστοιχεί στο πείραμα 5 με τίτλο «Ποτενσιομετρική συμπλοκομετρική ογκομέτρηση ασβεστίου και μίγματος ασβεστίου – μαγνησίου με εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ασβεστίου» του βιβλίου «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας ΙΙ» της Θ.Ε. «Εργαστήρια Χημείας».
 10. Ποτενσιομετρική συμπλοκομετρική ογκομέτρηση | Προσδιορισμός ασβεστίου και μαγνησίου | Εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ασβεστίου | Τιτλοδότης | Σύμπλοκο | Ισοδύναμο σημείο | EDTA | Ενδεικτικό ηλεκτρόδιο | Ηλεκτρόδιο μεμβράνης | Potentiometric complexometric titration