Βιομόρια – Μεταλλάξεις - Νουκλεϊνικά Οξέα

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ31)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Βιομόρια: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 6 ώρες. - Μεταλλάξεις: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 8 ώρες. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ 4 ώρες. (2 Ώρες + 39 Λεπτά)
  • Βιομόρια: Κατανόηση της δομής και του βιολογικού ρόλου των βιοπολυμερών. Στο εκπαιδευτικό υλικό δεν υπάρχει η εισαγωγική αυτή ενότητα σε ενιαίο κεφάλαιο. Βοηθά της κατανόηση της δομής των βιοπολυμερών και της λειτουργίας τους. Αναλύει τα παραπάνω με λεπτομέρεια. Ο φοιτητής θα πρέπει να το μελετήσει για την καλύτερη κατανόηση των κεφαλαίων 1,2,4, 5,6 του Β΄ Τόμου (Βιοχημεία). - Μεταλλάξεις: Κατανόηση της μοριακής βάσης των μεταλλάξεων και των μηχανισμών επιδιόρθωσης. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών δημιουργίας των μεταλλάξεων, όπως και των μηχανισμών επιδιόρθωσης του γενετικού κώδικα. - Νουκλεϊνικά Οξέα: Κατανόηση της δομής νουκλεϊνικών οξέων και της πορείας βιοσύνθεσης και ρύθμισης της βιοσύνθεσης των νουκλεοτιδίων. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών βιοσύνθεσης του DNA και του RNA, της δομής των νουκλεϊνικών οξέων. Αναλύει τα παραπάνω με λεπτομέρεια.
 9. "Τόμος Β΄ (ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ) της Θεματικής ενότητας ΦΥΕ31 «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ», γίνεται μία γενική εισαγωγή στην δομή και ιδιότητες των βιομορίων, εισαγωγικές έννοιες των κεφαλαίων 1, 2, 4, 5, 6. Τόμος Γ΄ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) της Θεματικής ενότητας ΦΥΕ31 «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ», κεφάλαιο 7 και 8, Μοριακή βάση των μεταλλάξεων και επιδιόρθωση.
 10. Βιομόρια: πρωτεΐνες , υδατάνθρακες, λιπίδια, DNA, RNA, nucleotides, proteins, carbohydrates, lipids - Μεταλλάξεις: μεταλλάξεις, DNA, μεταλλαξογένεση, επιδιορθωτικοί μηχανισμοί, καρκίνος, ογκογονίδια, mutations, DNA, molecular basis of mutations, mutation repair mechanisms, cancer, oncogenes - Νουκλεϊνικά Οξέα: DNA, RNA, πουρίνες , πυριμιδίνες, νουκλεοτίδια, ρύθμιση βιοσύνθεσης, DNA, RNA, purines pyrimidines, nucleotides. acids, biosynthesis regulation
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει πρωτύτερα τα κεφάλαια 7 και 8 του Γ΄ Τόμου (Μοριακή Βιολογία), για εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της δημιουργίας και επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει πρωτύτερα το κεφάλαιο 6 του Β΄ Τόμου (Βιοχημεία), για εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της δομής και του μεταβολισμού των νουκλεϊνικών οξέων.