Αναβολισμός

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ (PH.D., MSC ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ 31)
 8. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που προτείνεται από το ΕΑΠ για το αντίστοιχο έντυπο υλικό. Δηλαδή δύο εβδομάδες μελέτης (15η και 16η) για τις ενότητες ΄΄Εισαγωγή΄ έως ΄΄Βιοσύνθεση αμινοξέων΄΄ και δύο εβδομάδες μελέτης (17η και 18η) για την ενότητα ΄΄Βιοσύνθεση νουκλεοτιδίων΄΄. (2 Ώρες + 3 Λεπτά)
  • Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο φοιτητής μελετά μόνος με το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση του καθηγητή όπως συμβαίνει στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Αυτό θέτει περιορισμούς καθώς συχνά είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση φοιτητή-έντυπου υλικού που είναι ο στόχος. Η παρουσία ΕΔΥ με τη μορφή σύγχρονης προβολής διαφανειών με μαγνητοφωνημένη εικόνα/ήχο (webcast) είναι απαραίτητη, ώστε να συμπληρώνει το έντυπο υλικό και να μειώνει τις αδυναμίες του. Δίνει τη δυνατότητα να εμπλουτιστεί η ύλη του έντυπου υλικού και την ευκαιρία να αναλυθούν πιο διεξοδικά τα κείμενά του, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και στα τρία επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα επιτευχθούν με τη μελέτη του ΕΔΥ «ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» είναι η κατανόηση των βασικών πορειών της βιοσύνθεσης της γλυκόζης (γλυκονεογένεση), των λιπιδίων, των αμινοξέων και των νουκλεοτιδίων. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής να είναι σε θέση να διακρίνει τη διαφορά γλυκόλυσης-γλυκονεογένεσης, να κατανοεί τον τρόπο σύνθεσης της γλυκόζης μέσω του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, την πορεία εξόδου του ακετυλο-CoA από το μιτοχόνδριο ώστε να χρησιμοποιηθεί στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων, το μηχανισμό σύνθεσης λιπαρών οξέων από ακετυλο-CoA μέσω ενός μηχανισμού επτά επαναλαμβανόμενων σταδίων, να διακρίνει τις διαφορές στην πορεία βιοσύνθεσης φωσφογλυκεριδίων-τριγλυκεριδίων, να κατανοεί τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης, την ανάγκη ύπαρξης πηγής αζώτου για τη βιοσύνθεση των αμινοξέων, να αναγνωρίζει τις πηγές ανθρακικού σκελετού των αμινοξέων, να διαχωρίζει βάσεις, νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια, να κατανοεί τη δομή τους, να διακρίνει τις διαφορές στην πορεία βιοσύνθεσης του πουρινικού και πυριμιδινικού δακτυλίου, τον τρόπο σύνθεσης δεοξυριβονουκλεοτιδίων και δι- , τρι- φωσφορικών νουκλεοζιτών. Τέλος, να κατανοεί ότι όλες οι αναβολικές πορείες απαιτούν την κατανάλωση ενέργειας και την αλληλεξάρτησή τους με τον καταβολισμό, με τελικό στόχο την εισαγωγή του φοιτητή στην κατανόηση της μοριακής βάσης της ζωής.
 9. Το ΕΔΥ αναφέρεται στον αναβολισμό και αντιστοιχεί στο Κεφάλαιο 5 και στην παράγραφο 6.3 του έντυπου υλικού ΄΄Βιοχημεία΄΄ τόμος Β του Ι. Γεωργάτσου του ΕΑΠ.
 10. αναβολισμός, βιοσύνθεση, γλυκονεογένεση, γλυκόζη, φωτοσύνθεση, πολυσακχαρίτες, λιπίδια, λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, φωσφογλυκερίδια, χοληστερίνη, αμινοξέα, καθήλωση αζώτου, νουκλεοτίδια, νουκλεοζίτες, anabolism, biosynthesis, glyconeogenesis, glucose, photosynthesis, polysaccharides, lipids, fatty acids, triglygerids, phosphoglygerids, cholesterol, aminoacids, nitrogen fixation, nucleotides, nucleosides
 11. Η μελέτη του ΕΔΥ προϋποθέτει τη γνώση των προηγούμενων κεφαλαίων του συγκεκριμένου έντυπου υλικού καθώς και τη μελέτη των ΕΔΥ που αντιστοιχούν σε αυτά. Προαπαιτούμενες έννοιες κλειδιά για τη μελέτη του ΕΔΥ είναι: παραγωγή ενέργειας, οξειδώσεις, NAD+-NADH2, ATP, καταβολισμός υδατανθράκων-γλυκόλυση, καταβολισμός αμινοξέων, καταβολισμός νουκλεϊκών οξέων, καταβολισμός λιπιδίων, φωτοσύνθεση, κύκλος Krebs. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ύλης αυτού του έντυπου υλικού και του ΕΔΥ. Κρίθηκε όμως απαραίτητο το τελευταίο να εμπλουτιστεί με επιπλέον υλικό ώστε να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι βιοσυνθετικές πορείες, ο τρόπος λειτουργίας του κύτταρου και η αλληλεξάρτηση του καταβολισμού με τον αναβολισμό. Έτσι στην ενότητα ΄΄Βιοσύνθεση υδατανθράκων΄΄ η γλυκόλυση και η γλυκονεογένεση μελετώνται παράλληλα και συγκριτικά και δίνεται οπτική παρουσίαση του κύκλου του Calvin. Στην ενότητα ΄΄Βιοσύνθεση λιπιδίων΄΄ η σύνθεση των λιπαρών οξέων δίνεται με σχηματικό τρόπο ώστε να γίνει οπτικά η πορεία της σύνθεσής τους. Στην ενότητα ΄΄Βιοσύνθεση νουκλεοτιδίων΄΄ δίνονται συγκεντρωτικά όλες οι βιοσυνθετικές τους πορείες. Γενικά τα σχήματα και η χρήση χρωμάτων έχουν σκοπό να διευκολύνουν την παρακολούθηση της διάλεξης και την κατανόηση της ύλης. Στο τέλος παρατίθενται Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης τις οποίες ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει με προσοχή ώστε να επιβεβαιώσει την ορθή και σε βάθος κατανόηση της ενότητας του αναβολισμού.