Πρωτεΐνες/Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών - Πρωτεΐνες/Αποικοδόμηση πρωτεϊνών-πρωτεόσωμα - Πρωτεΐνες/Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΟΡΓΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ , ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Πρωτεΐνες/Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών: είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη των επιπέδων δομών και των διεργασιών βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών και τους μηχανισμούς μεταβίβασης σήματος. Ο τρόπος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται στην προσεκτική μελέτη των χημικών διεργασιών. - Πρωτεΐνες/Αποικοδόμηση πρωτεϊνών-πρωτεόσωμα: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια γενική επανάληψη περί πρωτεϊνών. - Πρωτεΐνες/Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη των επιπέδων δομών των πρωτεϊνών. Ο τρόπος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται στην κριτική τοποθέτηση στις θεωρίες που αναπτύσσονται και η θερμοδυναμική θεώρηση των διαδικασιών. (26 Σελίδες + 29 Εικόνες)
  • Πρωτεΐνες/Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί ότι η διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης είναι συζευγμένη με μια σειρά εξειδικευμένων χημικών τροποποιήσεων των πρωτεϊνών με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση της λειτουργικοτητάς τους. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται στην ανάπτυξη της βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών στο έντυπο υλικό. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό βελτιώνεται και συνδέεται στην γενικώτερη εικόνα της βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών με τις περαιτέρω διαδικασίες ωρίμανσης και λειτουργικής εξειδίκευσης των πρωτεϊνών. Επίσης αναλύεται σε μεγαλύτερο βάθος η συμπλήρωση και ολοκλήρωση αλλά και η εξειδίκευση της δομής των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα της συμπληρωσης της βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών στο κύτταρο. Πρωτεΐνες/Αποικοδόμηση πρωτεϊνών-πρωτεόσωμα: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών και τον έλεγχο της ποσότητας και ποιότητάς τους. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί ότι η διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης είναι συζευγμένη με μια πολύπλοκη διαδικασία της σωστής διαμόρφωσης των νέων πρωτεϊνών στο χώρο που διασφαλίζει τη λειτουργικότητά τους και μια διαδικασία ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των πρωτεϊνών. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται και βελτιώνεται στην ανάπτυξη της βιοσύνθεσης και ανακύκλωσης των πρωτεϊνών και δίνεται μια άλλη διάσταση στην εικόνα της ενδοκυτταρικής δυναμικής των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη και ιδιαίτερα δυναμική διάσταση της ανακύκλωση και του ποιοτικού ελέγχου των πρωτεϊνών στο κύτταρο. - Πρωτεΐνες/Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τα τελικά στάδια της βιοσύνθεση των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί ότι η διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης είναι συζευγμένη με μια πολύπλοκη διαδικασία της σωστής διαμόρφωσης των νέων πρωτεϊνών στο χώρο που διασφαλίζει τη λειτουργικότητά τους. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία της διαδικασίας αυτής έχει σαν αποτέλεσμα αποικοδόμηση των νέων πρωτεϊνών. Λάθος αναδιπλωμένα πρωτεϊνικά μόρια έχουν ήδη συσχετισθεί με την εμφάνιση ανθρώπινων ασθενειών. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται στην ανάπτυξη της βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών στο έντυπο υλικό ήτοι Κεφάλαιο 7: Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών. 7.2 Συμπλήρωση και ολοκλήρωση της δομής των πρωτεϊνών, 7.2.2 Συγκρότηση των ανωτέρων διαμορφώσεων των πρωτεϊνών. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό βελτιώνεται και δίνεται άλλη διάσταση στην εικόνα της βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών με την ανάπτυξη των πλέον μοντέρνων θεωριών και δεδομένων στο πεδίο αυτό. Επίσης αναλύεται σε μεγαλύτερο βάθος η συμπλήρωση και ολοκλήρωση της δομής των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη και ιδιαίτερα δυναμική διάσταση της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών στο κύτταρο.
 9. Πρωτεΐνες/Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών: Το ΕΔΥ συμπληρώνει: τον Τόμο Α, Κεφάλαιο 4: Το κυτταροπλασματικό σύστημα μεμβρανών 4.3 Σύνθεση διαλογή και ωρίμανση των πρωτεϊνών και Τόμο Β: Κεφάλαιο 7: Βιοσύνθεση πρωτεϊνών. 7.2. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση της δομής των πρωτεϊνών. - Πρωτεΐνες/Αποικοδόμηση πρωτεϊνών-πρωτεόσωμα: Το ΕΔΥ συμπληρώνει στον Τόμο A, το Κεφάλαιο 4: Το κυτταροπλασματικό σύστημα μεμβρανών. 4.6 Λυσοσώματα και κυτταρική πέψη. - Πρωτεΐνες/Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών: Το ΕΔΥ συμπληρώνει στον Τόμο Β, το Κεφάλαιο 7: Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών. 7.2 Συμπλήρωση και ολοκλήρωση της δομής των πρωτεϊνών. 7.2.2 Συγκρότηση των ανωτέρων διαμορφώσεων των πρωτεϊνών.
 10. Πρωτεΐνες/Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών: μετα-μεταφραστική τροποποίηση πρωτεϊνών, γλυκοζυλίωση, φωσφορυλίωση, post-translation modifications of proteins, glycosylation, phosphorylation - Πρωτεΐνες/Αποικοδόμηση πρωτεϊνών-πρωτεόσωμα: ανακύκλωση πρωτεϊνών, ποιοτικός έλεγχος πρωτεϊνών, δομή και λειτουργία του πρωτεοσώματος, protein recycling, quality control of proteins, structure and function of proteosome. - Πρωτεΐνες/Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών: αναδίπλωση πρωτεϊνών, θεωρίες αναδίπλωσης, αναδίπλωση πρωτεϊνών και ανθρώπινες ασθένειες, protein folding, theories about protein folding, protein folding and human diseases.
 11. Πρωτεΐνες/Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών: Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού είναι τα διάφορα επίπεδα της δομής και βιοσύνθεσης των πρωτεϊνών στο κύτταρο. - Πρωτεΐνες/Αποικοδόμηση πρωτεϊνών-πρωτεόσωμα: Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού είναι τα διάφορα επίπεδα της δομής των πρωτεϊνών και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των πρωτεϊνών στο κύτταρο. - Πρωτεΐνες/Η αναδίπλωση των πρωτεϊνών: Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού είναι η γνώση των διαφόρων επιπέδων δομής των πρωτεϊνών και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των πρωτεϊνών στο κύτταρο.