Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ , ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: Πιστεύουμε ότι, καθώς το κείμενο αυτό έχει μεταξύ άλλων και μαθηματικές σχέσεις, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει τουλάχιστον επί πέντε ώρες ώστε να κατανοήσει τις σχέσεις που περιγράφονται. - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: Πιστέυουμε ότι μελετώντας για ένα τρίωρο το κείμενο αυτό και αντρέχοντας στη βιβλιογραφία ο φοιτητής θα αποκτήσει μια σφαιρική γνώση για τις έννοιες που περιγράφονται. (38 Σελίδες)
  • Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: Με το παρόν κείμενο ο φοιτητής αποκτά ειδικότερη γνώση της κινητικής των ενζυματικών αντιδράσεων. Η ζωή είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη δράση των ενζύμων, ειδικών δηλαδή πρωτεϊνών που διαθέτουν εξειδικευμένη καταλυτική δράση. Το κείμενο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην απλή λειτουργία των ενζύμων και στον τρόπο δράσης τους. Ο φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει στο υλικό αυτό ώστε να καταλάβει πώς η βασικοί θερμοδυναμικοί νόμοι διέπουν και τις ενζυμικές αντιδράσεις και πώς μπορούμε να προβλέπουμε την κατεύθυνση των βασικών βιοχημικών αντιδράσεων γνωρίζοντας παραμέτρους της αντίδρασης.- Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: Με το παρόν κείμενο ο φοιτητής αποκτά μια λεπτομερέστερη γνώση της έννοιας δομή των πρωτεϊνών και πώς είναι δυνατόν αυτή να προσδιοριστεί, από την πρωτοταγή ως την πολυπλοκότερη τριτοταγή δομή. Το κείμενο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην απλή αλληλουχία των πρωτεϊνών, στη σύστασή τους και τις βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες. Ο φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει στο υλικό αυτό ώστε να καταλάβει πώς η σύγχρονη επιστήμη καταφέρνει με σειρά από τεχνικές να περάσει από τη θεωρητική γνώση στην τελική παρατήρηση της δομής των πρωτεϊνών.
 9. Τόμος Βιοχημεία - Κεφάλαιο 2.
 10. Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: ένζυμο, κατάλυση, ταχύτητα αντίδρασης, θερμοδυναμική, ελεύθερη ενέργεια, υπόστρωμα, enzyme, catalysis, speed of a reaction, thermodynamics, free energy, substrate - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: πρωτεΐνες, δομή πρωτεϊνών, χρωματογραφία, ηλεκτροφόρηση, αλληλουχία, α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, κρυσταλλογραφία, ΝΜR, proteins, protein structure, chromatography, electrophoresis, sequence, α-helix, β-sheet, crystallography, NMR
 11. Αρχές Ενζυμικής Κινητικής και Στρατηγικές Κατάλυσης: Ο φοιτητής που ξεκινά να μελετήσει αυτή την ενότητα θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις βασικές αρχές των ενζύμων (πχ εξειδίκευση ενζύμων, ρόλος τους σε βασικές αντιδράσεις, τρόπος δράσης τους, ενεργό κέντρο, αλληλεπίδραση ενζύμου-υποστρώματος, ενζυμική αναστολή κλπ). - Eξερευνώντας τις πρωτεΐνες: Δομή, λειτουργία, αλληλουχίες και χαρακτηρισμός: Ο φοιτητής που ξεκινά να μελετήσει αυτή την ενότητα θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις βασικές έννοιες των πρωτεϊνών (πχ πεπτιδικός δεσμός, αμινοξέα, ιδιότητες και κατηγορίες αμινοξέων, βασικές φυσικοχημικές παράμετροι όπως pH, ισοηλεκτρικό σημείο, υδροφοβικότητα κλπ).