Ο 'Ελεγχος της Γονιδιακής Έκφρασης στους Προκαρυωτικούς Οργανισμούς

 1. Digital-item (Document)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΥΡΙΟΧΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (PH.D.)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Όλη η ύλη προκειμένου να κατανοηθεί απαιτεί 4 ώρες. (24 Λεπτά + 32 Δεύτερα)
  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναλύει λεπτομερώς όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 του Γ’ Τόμου της «Κυτταρικής Βιολογίας». Ο φοιτητής μελετώντας την παρουσίαση αυτή θα βοηθηθεί ως προς την κατανόηση της αντίστοιχης ύλης του βιβλίου ενώ μέσω των εικόνων θα μπορέσει να αποτυπώσει και να αφομειώσει καλύτερα τις διάφορες έννοιες.
 9. Δομή και Λειτουργιά του Κυττάρου Τόμος γ’– Κυτταρική Βιολογία - Κεφάλαιο 6.
 10. οπερόνιο, αρνητικός έλεγχος, θετικός έλεγχος, επαγώγιμα οπερόνια, καταστελλόμενα οπερόνια, δομικά/ρυθμιστικά γονίδια, έλεγχος μέσω εξασθένησης μεταγραφής, gene regulation in procaryotes, operon, negative regulation, positive regulation, inducible operons, repressible operons, structural and regulatory genes, regulation by attenuation
 11. Ο φοιτητής θα ήταν σκόπιμο να ανατρέξει και σε άλλες πηγές γνώσης, κυρίως στο βιβλίο ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΜΟΣ Β’– ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ και πιο συγκεκριμένα στα Κεφάλαια 6 «Νουκλεϊνικά οξέα» και 7 «Βιοσύνθεση πρωτεϊνών», προκειμένου να εμπεδώσει βασικές έννοιες όπως «RNA-DNA», «Γονίδιο», «Γενετικός κώδικας», «Μεταγραφή», «Πολυμεράσες», κ.λ.π., που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τις έννοιες οι οποίες περιγράφονται στο συγκεκριμένο ΕΔΥ. Να έχει πρώτα διαβαστεί το αντίστοιχο κεφάλαιο προκειμένου ο φοιτητής να αποκτήσει το γνωστικό υπόβαθρο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην μελέτη του ΕΔΥ.