Τυπικές Προδιαγραφές - Η τυπική γλώσσα Ζ (Τσιρίγκα-WC-ΠΛΗ42)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΤΣΙΡΙΓΚΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης που κάνετε. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, θα πρέπει να παρακολουθήσετε στο σύνολό της την κάθε διάλεξη. Καλό θα ήταν σε κάθε νέα έννοια που συναντάτε να διακόπτετε τη διάλεξη και να μελετάτε το αντίστοιχο τμήμα του κεφαλαίου 7 και του αντίστοιχου τμήματος του ΕΔΥ τύπου hypertext για την τυπική γλώσσα Ζ. Υπολογίζεται ότι για το συγκεκριμένο τρόπο μελέτης, θα χρειαστείτε περίπου 30 λεπτά για την παρακολούθηση του πρώτου τμήματος της διάλεξης και περίπου 45 λεπτά για το δεύτερο τμήμα της διάλεξης. Αν πάλι έχετε προσπαθήσει να λύσετε την αντίστοιχη άσκηση του ΕΔΥ τύπου hypertext και έχετε ήδη μελετήσει το αντίστοιχο κεφάλαιο του έντυπου διδακτικού υλικού, τότε αρκεί να παρακολουθήσετε τη διάλεξη και να εστιάσετε μόνο στα σημεία που έχετε κάνει λάθη. Για τον συγκεκριμένο τρόπο μελέτης, ο χρόνος παρακολούθησης είναι ίσος με τη διάρκεια των διαλέξεων. Τέλος, αν μελετάτε το συγκεκριμένο υλικό για επανάληψη, αρκεί να παρακολουθήσετε μόνο τα τμήματα των διαλέξεων στα οποία έχετε εντοπίσει δυσκολίες κατά την επανάληψη του κεφαλαίου 7 του Τόμου Α και του αντίστοιχου ΕΔΥ τύπου hypertext.
  • Μελετώντας τις διαλέξεις του συγκεκριμένου ΕΔΥ θα μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο που εργαζόμαστε για να μοντελοποιήσουμε ένα σύστημα λογισμικού με τη βοήθεια της τυπικής γλώσσας Ζ. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 7 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42 (κεφάλαιο 7) και το αντίστοιχο ΕΔΥ μορφής hypertext για την τυπική γλώσσα Ζ. Οι διαλέξεις παρουσιάζουν δύο ολοκληρωμένα παραδείγματα σύνταξης τυπικών προδιαγραφών σε γλώσσα Ζ. Τα παραδείγματα αυτά, σε συνοπτική μορφή παρουσιάζονται και στο ΕΔΥ τύπου hypertext με τη μορφή ασκήσεων. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να προσπαθήσετε πρώτα να λύσετε τις αντίστοιχες ασκήσεις και έπειτα να παρακολουθήσετε την αντίστοιχη διάλεξη για να κατανοήσετε τυχόν λάθη και ελλείψεις. Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων θα πρέπει να μπορείτε: 1)να δημιουργείτε σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ,2)να δημιουργείτε σχήματα για την προδιαγραφή λειτουργιών,3)να διαχειρίζεστε λανθασμένες περιπτώσεις εκτέλεσης μίας λειτουργίας,4)να δημιουργείτε προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας τη θεωρία συνόλων,5)να συνδυάζετε σχήματα με σκοπό τη μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού.
 9. Τόμος Α – Τυπικές Προδιαγραφές,Κεφάλαιο 7: Η τυπική γλώσσα Ζ
 10. Σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ,Σχήμα κατάστασης,Αναλλοίωτο κατάστασης,Λειτουργίες,Διαχείριση σφαλμάτων,Συνδυασμός σχημάτων Πράξεις επί συνόλων | Schemas in Z,State schema,State invariant,Z operations, Error handling schemas,Combining schemas,Set operations