Εμβάθυνση στις Τυπικές Προδιαγραφές – Μοντελοποίηση συστημάτων με δίκτυα Petri(Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 3)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. Πριν από κάθε video αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο.
  • Αναφέρονται είτε άμεσα στην αρχή του webcast, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του λόγου.
 9. ΠΛΗ42/1: Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού, Κεφάλαιο: 8
 10. Δίκτυα Συνθήκης – Γεγονότος,Δίκτυα Θέσης – Μετάβασης,Δίκτυα Διακριτών Τεκμηρίων | Place – Transition Petri Nets,Condition – Event Petri Nets,Individual Tokens Petri Nets