Έργο και Οικονομική Ανάλυση

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Βασιλειάδης, Β. | Ξένος, Μιχάλης
  4. Ξένος, Μιχάλης
  5. Σκόδρας, Αθανάσιος
  6. Σταυρινούδης, Δημήτρης
    • Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου ΕΔΥ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: , αναλύσει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός έργου , ορίσει τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο , κατονομάσει τις κύριες παραμέτρους εναλλαγής των φάσεων ενός έργου , εξηγήσει τις κύριες δομές οργανισμών που διαχειρίζονται έργα , εφαρμόσει την τεχνική της περιόδου αποπληρωμής , εκτιμήσει την καθαρή παρούσα αξία της οικονομικής ροής ενός έργου , υπολογίσει την απόδοση μίας επένδυσης , εφαρμόσει μικτές ποσοτικές μεθόδους οικονομικής διαχείρισης έργου , εφαρμόσει την τεχνική του Δένδρου Αποφάσεων για να εκτιμήσει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις
  7. Έργο | Οικονομική | Διαχείριση