Τυπικές Προδιαγραφές - Η τυπική γλώσσα Ζ

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΤΣΙΡΙΓΚΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Δρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, Σ.Ε.Π. ΠΛΗ 42, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει στο σύνολό της την κάθε διάλεξη. Καλό θα ήταν σε κάθε νέα έννοια που συναντά να διακόπτει τη διάλεξη και να μελετά το αντίστοιχο τμήμα του κεφαλαίου 7 και του αντίστοιχου τμήματος του ΕΔΥ τύπου hypertext για την τυπική γλώσσα Ζ. Υπολογίζεται ότι για το συγκεκριμένο τρόπο μελέτης, ο φοιτητής θα χρειαστεί περίπου 30 λεπτά για την παρακολούθηση του πρώτου τμήματος της διάλεξης και περίπου 45 λεπτά για το δεύτερο τμήμα της διάλεξης. (34 Λεπτά + 23 Δεύτερα)
  • Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: να δημιουργεί σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ, να δημιουργεί σχήματα για την προδιαγραφή λειτουργιών, να διαχειρίζεται λανθασμένες περιπτώσεις εκτέλεσης μίας λειτουργίας, να δημιουργεί προδιαγραφές στη γλώσσα Ζ χρησιμοποιώντας τη θεωρία συνόλων, να συνδυάζει σχήματα με σκοπό τη μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού.
 9. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ συμπληρώνει το υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 7 με την επεξήγηση επιπλέον παραδειγμάτων. Τόμος Α - Τυπικές Προδιαγραφές - Κεφάλαιο 7: Η τυπική γλώσσα Ζ.
 10. σχήματα στην τυπική γλώσσα Ζ, σχήμα κατάστασης, αναλλοίωτο κατάστασης, λειτουργίες, διαχείριση σφαλμάτων, συνδυασμός σχημάτων, πράξεις επί συνόλων, schemas in z, state schema, state invariant, Z operations, error handling schemas, combining schemas, set operations
 11. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής πριν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ΕΔΥ περιορίζονται στο υπάρχον έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42.