Μετρήσεις και Εργαλεία Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Πριν από κάθε major object (π.χ. video) αναφέρω χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο. (14 Σελίδες)
  • Τους αναφέρω είτε άμεσα, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του κειμένου και όχι για κάθε ενότητα, αλλά ακόμα και για μικρά τμήματα: Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι να σας βοηθήσει στις έννοιες των μετρήσεων και των μετρικών ποιότητας λογισμικού, να σας δείξει παραδείγματα εργαλείων που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις και πώς γίνεται η στατιστική ανάλυση των μετρήσεων.
 9. Αναφέρεται σε κάθε περίπτωση, χωρίς να ζαλίζω συνεχώς τους φοιτητές. Αφού μιλάμε για μετρικές είναι προφανές ότι αναφερόμαστε στο κεφάλαιο 5 με τίτλο Μετρικές!
 10. ποιότητα λογισμικού, μετρήσεις ποιότητας λογισμικού, μετρικές ποιότητας λογισμικού, εργαλεία μετρήσεων ποιότητας λογισμικού, software quality, software quality measurements, software quality metrics, tools for software quality measurements