Έλεγχος Λογισμικού(Βασιλειάδης-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται από τους χρόνους μελέτης κάθε μιας από τις ενότητες του τόσο της θεωρίας όσο και των ασκήσεων. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα. Αρχικά για τα κεφάλαια 1, 2 και 3 ο φοιτητής είναι απαραίτητο να διαθέσει περίπου 3 ώρες για τη θεωρία και τις ασκήσεις. Εάν χρησιμοποιήσει και τις εξωτερικές πηγές που αναφέρονται ο συνολικός χρόνος μπορεί να αυξηθεί κατά 1 ώρα. Το κεφάλαιο 4 είναι καθαρά εισαγωγικό και χρειάζεται το πολύ 1 ώρα μελέτης.
  • Ο φοιτητής μελετώντας το ΕΔΥ αυτής της ενότητας, σε σχέση με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό του Τόμου B - Κεφάλαια 1-4, θα μπορεί να :1)εμβαθύνει στις τεχνικές ελέγχου διαφανούς και αδιαφανούς κουτιού,2)χρησιμοποιήσει νέες τεχνικές ελέγχου λογισμικού,3)συνδυάσει τεχνικές
 8. ΠΛΗ42/2 – Εγκυροποίηση Λογισμικού
 9. Διαδικασία ελέγχου,Ελάττωμα λογισμικού, τεχνική αδιαφανούς κουτιού,τεχνική διαφανούς κουτιού,κλάσεις ισοδυναμίας,έλεγχος οριακών τιμών,γράφος αιτίου- αποτελέσματος,πίνακας αποφάσεων,έλεγχος ζευγαριών,κάλυψη εντολών,κάλυψη συνθηκών,γράφος κυκλωματικής πολυπλοκότητας,κυκλωματική πολυπλοκότητα,εκσφαλμάτωση | software testing,fault, black box testing, white box testing, equivalance class partitioning, boundary value analysis, cause-effect graph, decision table, pair wise testing, statement coverage, branch coverage, cyclomatic complexity graph, cyclomatic complexity, debuging