12-12-2012 : Εφαρμογές ΒΔ με χρήση του JPA: Java Persistence API

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΔΡΟΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΑΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ