Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX: Διαχείριση Παραγγελιών

 1. Digital-item (Document)
 2. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος
 5. Καμέας, Αχιλλέας
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Δεληγιάννης, Ιγνάτιος
 8. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ εκτιμάται ότι απαιτεί για τη μελέτη του τρεις εβδομάδες (δεδομένου ότι υπάρχουν οι προαπαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται παραπάνω). Συγκεκριμένα: 1 εβδομάδα για τη μελέτη του σταδίου της Ανάλυσης (Κεφάλαια 1-5 του ΕΔΥ), 1 εβδομάδα για τη μελέτη του σταδίου της Σχεδίασης και της Ποιότητας Σχεδίασης (Κεφ. 6), 1 εβδομάδα για τη μελέτη του σταδίου της Υλοποίησης (Κεφάλαια 7-9). Προτείνεται, για την καλύτερη δυνατή εμπέδωση του υλικού, η παράλληλη συγγραφή του κώδικα που αναπτύσσεται και σχολιάζεται στο ΕΔΥ σε κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών που υποστηρίζει τη γλώσσα Java. Στην περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί μία επιπλέον εβδομάδα μελέτης. (189 Σελίδες + 49 Εικόνες)
  • Μετά τη μελέτη του παραδείγματος που αναπτύσσεται στο ΕΔΥ ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: να κατανοήσει τη χρησιμότητα μιας αντικειμενοστρεφούς μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού όπως η ICONIX, να πραγματοποιήσει με συστηματικό τρόπο την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδίαση για ένα πρόβλημα, να χρησιμοποιεί τα διαγράμματα της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης για τη δημιουργία των κατάλληλων μοντέλων σε κάθε φάση της ανάπτυξης, να δημιουργεί κώδικα στην αντικειμενοστρεφή γλώσσα Java βάσει των μοντέλων που ανέπτυξε, να αξιολογεί την ποιότητα της σχεδίασης, να αναπτύσσει τη γραφική διασύνδεση χρήστη, να αξιοποιεί τις δυνατότητες εργαλείων υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης.
 9. Το συγκεκριμένο Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους Τόμους Μελέτης Β’ και Γ’ της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ24. Συγκεκριμένα, Tόμος Β': Β. Βεσκούκης « Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ », ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2001 - Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 3. Tόμος Γ': Κ. Θραμπουλίδης « Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός) », ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2001 - Κεφάλαιο 3, Κεφάλαιο 5, Κεφάλαιο 7.
 10. Αντικειμενοστρεφής ανάλυση | Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση | Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός | Ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης | Object-oriented analysis | Οbject-oriented design | Object-oriented programming | Unified modeling language (UML) | ICONIX
 11. Για την καλύτερη δυνατή μελέτη και κατανόηση του ΕΔΥ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει προηγουμένως τις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς τρόπου σκέψης και τις έννοιες των κλάσεων, αντικειμένων, μεθόδων και ιδιοτήτων στη γλώσσα Java. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Τεχνολογίας Λογισμικού.