Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πίνακα Συμβόλων, Λεκτικού & Συντακτικού Αναλυτή για το μεταγλωττιστή της Mini-C (ΠΛΗ24, Α6)

 1. Digital-item (Document)
 2. Σχεδιασμός & Υλοποίηση μηχανισμού παραγωγής Ενδιάμεσου & Τελικού κώδικα του μεταγλωττιστή της Mini-C για τον εξομοιωτή SPIM | Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικής εφαρμογής για Μεταγλωττιστές
 3. ΠΛΗ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 4. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ
 5. 15 ώρες μελέτης θεωρίας, 15 ώρες μελέτης κώδικα & 5 ώρες πειραματισμού.
  • Περιέχει το υλικό για επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα μεταγλωττιστών του ΕΑΠ.
  • Δημιουργία ενός πρότυπου μεταγλωττιστή για ένα υποσύνολο της γλώσσας προγραμματισμού C και διάθεσή του μαζί με τα εργαλεία ανάπτυξης του.
 6. ΠΛΗ24/1 «Μεταγλωττιστές»
 7. Λεκτικός Αναλυτής | Bison | Flex | Antlr | JCUP | LLGen