Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι(ΟΣΣ,20-12-2006)

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
    • 1. Άπληστη δρομολόγηση όμοιων εργασιών με χρόνους έναρξης-λήξης σε 1 κοινόχρηστο πόρο. 2. Ενότητες 1.3 και 1.4 στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού. 3. Εισαγωγή στον άπληστο αλγόριθμο Dijkstra για εύρεση μονοπατιών ελαχίστου κόστους από δοσμένη κορυφή s προς κάθε κορυφή ενός γραφήματος G . Σελίδες 138-140 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”.
  4. Dynamic programming | Greedy algorithms