Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ, 7-1-2007)

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
    • 1. Πολ/μος πινάκων (Ενότητα 1.8 στο Notes3.pdf), 2.Μεγ. αύξουσα υπακολουθία (Ενότητα 1.5 στο Notes3.pdf), 3. Θέμα 3ο της ΓΕ 2. (Ενότητα 1.6 στο Notes3.pdf).