Ανάπτυξη οργανολογίας και μεθόδων ανίχνευσης ατμοσφαιρικών καταιονισμών κοσμικών σωματίων και εφαρμογές στη βαθμονόμηση υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων

 1. PhD thesis
 2. Development of instrumentation and methodology for the detection of atmospheric cosmic ray showers and applications in calibrating an underwater neutrino telescope
 3. Μπουρλής, Γεώργιος
 4. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
 5. 2010 [2010]
 6. Ελληνικά
 7. Τζαμαρίας, Σπυρίδων
 8. Γουδής, Χρήστος | Ρεσβάνης, Λεωνίδας | Φανουράκης, Γεώργιος | Πετρίδου, Χαρίκλεια | Γκιάλας, Ιωάννης | Λεϊσός, Αντώνιος
 9. Κοσμικές ακτίνες | Εκτεταμένοι ατμοσφαιρικοί καταιονισμοί | Ανιχνευτής σπινθηρισμών | Φωτοπολλαπλασιαστής | Τηλεσκόπιο κοσμικών ακτίνων HELYCON | Υποθαλάσσιο τηλεσκόπιο νετρίνων KM3NeT
 10. science-technology
 11. 418 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
  • Η αστροσωματιδιακή φυσική, αποτελεί ένα νέο διεπιστημονικό πεδίο έρευνας, για τη δόμηση της ύλης , τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις και την εξέλιξη του σύμπαντος. Μελετά σωματίδια που προέρχονται από πηγές έξω από τον πλανήτη μας, έξω από τον γαλαξία μας, έξω από τα όρια του προσιτού μας σύμπαντος.....
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.