Πολιτιστικοί οργανισμοί και πολιτιστικοί θεσμοί της ελληνικής περιφέρειας [Cd-rom] : προτάσεις για μια σύγχρονη πολιτιστική πολιτική : η περίπτωση Ε.Π.Μ. (Εστία Πιερίδων Μουσών) : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΤΖΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. Δεκέμβριος 2013 [2013-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.