Η διαχείριση - διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία Αίθουσας Τέχνης εικαστικών εκθέσεων, και ο ρόλος της στη προβολή και ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Συγκριτική μελέτη διαχείρισης Αιθουσών Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και στη Κωνσταντινούπολη

  1. MSc thesis
  2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.