ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΚΘΕΣΗ «ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ. ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΕΛΑΣ - ΛΑΜΠΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ» ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.