Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΥΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  1. MSc thesis
  2. ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 01 Αυγούστου 2011 [2011-08-01]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.