ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

  1. MSc thesis
  2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙΤΣΙΝΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.