Μουσεία και νέοι.Η επικοινωνιακή στρατηγική της National Portrait Gallery.

  1. MSc thesis
  2. ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 01 August 2011 [2011-08-01]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.