Τοπίο καινοτομίας: υιοθέτηση και διάχυση των νέων τεχνολογιών στα ελληνικά μουσεία.

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 December 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.