Τουριστική προβολή χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε περίοδο οικονομικής κρίσης: η προβολή της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

  1. MSc thesis
  2. ΒΡΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.