Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επαγγελματική Εξουθένωση στους Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Περίπτωση Μελέτης το Μουσείο Καπνού Καβάλας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

  1. MSc thesis
  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.