Η διαχείριση των πολιτιστικών πολυχώρων και ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Η περίπτωση του Ιδρύματος Μ. Κακογιάννη

  1. MSc thesis
  2. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 October 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.