Η οικονομική βιωσιμότητα των ιδιωτικών μουσείων σε περίοδο κρίσης: Η περίπτωση του «Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα» στα Τρίκαλα.

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.