Εφαρμογή των αρχών της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στη διαχείριση της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: Η πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας της Κορώνης για την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO

  1. MSc thesis
  2. ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.