Η πρόσβαση των νέων στον Πολιτισμό. Διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας για νέους στο νησί της Μυκόνου

  1. MSc thesis
  2. ΒΑΓΙΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.