Οπτική Επικοινωνία και Φεστιβάλ Κινηματογράφου ꞉ Οι Αφίσες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» -1995 ΕΩΣ 2018- ως Μέσο Επικοινωνίας και Προβολής.

Visual Communication and Film Festival: The Festival Posters of the Athens International Film Festival «Premieres Nights» As an Instrument of Communication and Promotion (1995-2018). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 8. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ , ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
 9. ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΑΦΙΣΑ | ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ <ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ> | ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 10. 21
 11. 23
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ꞉ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
 13. Καστόρας, Σ. (2002), Πολιτιστική επικοινωνία, Αρχές και μέθοδοι επικοινωνίας. Τόμος Α΄. Πάτρα꞉ Ε.Α.Π.
  • «Η διαφήμιση ως μέσο επικοινωνίας είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει σήμερα ένας πολιτιστικός οργανισμός προκειμένου να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με το κοινό του, να χτίσει την ταυτότητά του, να προωθήσει τους στόχους και τις δραστηριότητές του» (Sifaki & Papadopoulou, 2015 ꞉ 458). Στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής τους οι πολιτιστικοί οργανισμοί για να γνωστοποιήσουν στο κοινό τις πολιτιστικές τους δράσεις παράγουν και δημοσιοποιούν πολλά μηνύματα. Παρόλα τα διάφορα ψηφιακά επικοινωνιακά μέσα που είναι διαθέσιμα σήμερα, η αφίσα θεωρείται ακόμη ιδανική για διαφήμιση. Συγκεκριμένα, η φεστιβαλική αφίσα συνιστά ένα εικαστικό και επικοινωνιακό μέσο υλοποίησης της επικοινωνιακής πολιτικής των κινηματογραφικών φεστιβάλ με σκοπό την κοινοποίηση και πληροφόρηση του κοινού για την έναρξη της εκδήλωσής τους. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη αναφορά στα κινηματογραφικά φεστιβάλ ως πολιτιστικούς οργανισμούς και την επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθούν για να προσελκύσουν και να γνωστοποιήσουν τις δράσεις τους στο κοινό. Στη συνέχεια, θα προσεγγίσουμε την σημειωτική ανάλυση αλλά και το πεδίο της αφίσας ως μέσο επικοινωνίας και διαφήμισης, αλλά και του γραφιστικού σχεδιασμού καθώς συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της οπτικής επικοινωνίας. Ως μελέτη περίπτωσης για την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου επιλέξαμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» και οι διαφημιστικές του αφίσες. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στην Αθήνα και αποτελεί πλέον το καθιερωμένο ραντεβού με το κινηματογραφόφιλο κοινό της Αθήνας και όχι μόνο, παρουσιάζοντας ταινίες πρώτες προβολής από τον ανεξάρτητο Αμερικάνικο κινηματογράφο, τον ευρωπαϊκό, και όχι μόνο καθώς και ελληνικές παραγωγές. Η αφίσα για το φεστιβάλ συνιστά το πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, προβολής, διαφήμισης και προώθησης για το κοινό. Από τον πρώτο χρόνο του φεστιβάλ δημιουργείται μια αφίσα στα πλαίσια της επικοινωνιακής του πολιτικής, η οποία αντανακλά την οπτική ταυτότητα του θεσμού στο κοινό με σκοπό την προβολή του. Με την παρούσα εργασία στόχο έχουμε να εξετάσουμε το ρόλο της αφίσας από την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ το 1995 μέχρι σήμερα, και να εντοπίσουμε τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν τις αλλαγές της επικοινωνιακής στρατηγικής και κατ’ επέκταση την προσπάθεια του φεστιβάλ να βελτιώσει την οπτική του ταυτότητα. Εν κατακλείδι, με τη συγκεκριμένη μελέτη θα εντοπίσουμε στις αφίσες τυχόν αλλαγές στη μορφή, το περιεχόμενο, τα μοτίβα, τις τεχνικές, τις ομοιότητες αλλά και την επανάληψη. Θα δούμε τον τρόπο που το φεστιβάλ προσεγγίζει κάθε χρόνο την αφίσα για να προσελκύσει το κοινό και την εξέλιξη της επικοινωνιακής του στρατηγικής όπως αυτή προκύπτει υπό τις καλλιτεχνικές διευθύνσεις του Γιώργου Τζιώτζιου (1995-1999), Χρήστου Μήτση (1999-2007), Ορέστη Ανδρεαδάκη (2007-2016), Λουκά Κατσίκα (2016-2018).
  • «Advertising as a medium of communication is one of the major tools that cultural organizations use for effectively communication with their public, building their brand image and promoting their goals and activities» (Sifaki & Papadopoulou, 2015 ꞉ 458). Given the strategic positioning, cultural organizations produce and make public a lot of messages for the projection of their cultural activities. Among the numerous digital communication vehicles that are available today, poster as a vehicle is still relevant for advertising. Particularly, festival poster combines a visual and communication medium for the communication strategy of the film festivals so as to advertise and inform the beginning of their festival. In the first part of this thesis, a brief reference is made to film marketing, visual communication and film festivals. Continuously, i will approach semiotics analysis and the field of the advertising poster as medium of communication and promotion which is considered inherently linked with visual communication. As a case study for this theoretical frame Athens International Film Festival «Premieres Nights» is chosen. International Film Festival «Premieres Nights» is realized every September in Athens and is considered to be the steady appointment with the cinephile audience of Athens, presenting premieres movies from independent American cinema, European cinema, worldwide and a part of Greek production. The poster for the festival is considered the most effective medium of communication for the scope of promotion and advertising to its audience. From the first year of the festival a poster is designed in the framework of strategic communication which reflects the identity of the institution to the audience for the purpose of promotion. The aim of this thesis is to examine the role of the poster from the first event of the festival in 1995 till today and to identify the specific criterions that define the changes of communication strategy and furthermore the effort of the enhancement of the visual identity. In conclusion, with this thesis will be located through the posters any changes in the contexts, the forms, the technics, the similarities and the repetitions in order to see the development of the communication strategy through the years followed by the artistic directors of the festival, Georgios Giogios (1995-1999), Christos Mitsis (1999-2007), Orestis Andreadakis (2007-2016), Loukas Katsikas (2016-2018).
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.