Μουσείο Ιστορικής Μνήμης 1941-1944, της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην Κοραή 4: Διαχείριση ιστορικής μνήμης και εφηβικό κοινό .

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.