Η τιμολογιακή πολιτική στα μουσεία [Cd-rom] : το "κόστος" της ελεύθερης εισόδου στις μόνιμες συλλογές των μουσείων : η περίπτωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Ε.Α.Μ.) και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Ιστορικό Μουσείο Νεώτερης Ελλάδος) : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.