Η συμβολή των πολιτιστικών δράσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τοπική ανάπτυξη και στη διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου. Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και η ανάδειξη της πόλης σε Πόλη Χορού

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.