Αξιολόγηση οπτικοακουστικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση [Cd-rom] : το παράδειγμα της διδασκαλίας της ιστορίας : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΝΑ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 23 Ιουλίου 2009 [2009-07-23]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.