Επικοινωνία και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.