Η αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων σε πόλεις και η ένταξή τους στον αστικό ιστό ως πολυχρηστικοί χώροι πολιτισμού και η ανάδειξή τους ως βασικούς παράγοντες βελτίωσης της εικόνας της πόλης και πολιτιστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης ο Δήμος Βόλου

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΑΤΖΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.