Άσκηση εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής : η περίπτωση του ελληνικού ιδρύματος πολιτισμού

  1. MSc thesis
  2. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΠΗΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. December 2013 [2013-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.